გივი მარგველაშვილი
GIWI MARGWELASCHWILLI

მწერალი, ფილოსოფოსი, ონტოტექსტოლოგი
Schriftsteller, Philosoph, Ontotextologe
writer, philosopher, ontotextologist
ქართული
english
spacer.gif