მის მიერ ფიქტიური, წიგნში არეკლილი ყოფის კვლევა არის მისი ორ ტოტალიტარულ საზოგადოებაში, ნაციონალსოციალიზმსა და საბჭოეთში, ცხოვრების თეორიული განზოგადება. როგორც წიგნის პერსონაჟი მკითხველის დახმარებით გაურბის სიუჟეტს, ასევე შესაძლებელია ფანტაზიისა და ჟაზის დახმარებით იდეოლოგიურ იმპერატივებს გაექცე. ეკეჰარდ მაასი

გივი მარგველაშვილი არის ნამდვილი ბერლინელი და საუკუნის ავტორი. ბერლინერ ცაიტუნგი
home.jpg